x

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general, Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, amb domicili al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, 08002 Barcelona, l'informa que les dades de caràcter personal que se'ns comuniquin en el formulari de registre d'aquesta pàgina o de l'aplicació informàtica seran objecte de tractament i s'inclouran en un fitxer responsabilitat de l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer. Aquest fitxer i el seu tractament automatitzat tenen com a finalitat mantenir informats els usuaris i usuàries de les nostres notícies i novetats o atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte tant a la nostra pàgina web com a les aplicacions informàtiques, així com desenvolupar accions i campanyes de promoció de la llengua catalana, i oferir, mitjançant l'enviament de correus electrònics o la realització de trucades, els serveis que puguin ser del seu interès i la possibilitat de ser soci de ple dret de l'Associació.

D'acord amb el que estableix l'article 15 de la LOPD en relació amb els articles 23 a 26 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, tel. 93 321 18 03, correu electrònic info@plataforma-llengua.cat.

Si no introdueix les dades de caràcter personal que apareixen en aquest formulari d'inscripció obligatòria, es possible que Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer no pugui atendre la seva sol·licitud.

Li preguem que comuniqui a Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer totes les modificacions de les seves dades de caràcter personal a fi de tenir les dades degudament actualitzades i sense errors en els nostres fitxers. Igualment, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i reals.

Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.

Menors de 18 anys. Si vostè és menor de 14 anys, necessita el consentiment de la seva mare, pare o tutor legal per poder enregistrar les dades que seran objecte de tractament.

Si vostè és major de 14 anys, podrà consentir-ho per si mateix/a, però l'advertim que no ha de publicar o comunicar-nos dades, informació o fotografies dels seus amics i/o entorn social. Li facilitem un enllaç de l'Agència Catalana del Consum on s'estableix una guia sobre aquest assumpte. Aquest enllaç, però, por ser modificat per la mateixa Agència.

https://consum.gencat.cat/temes_de_consum/proteccio_de_dades/index.html

El responsable del fitxer ha adoptat totes les mesures de seguretat exigibles legalment dins de les seves instal·lacions, sistemes i fitxers d'acord amb el que estableix el reglament de la LOPD, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix, el responsable del fitxer garanteix la confidencialitat de les dades personals tot i que informa que comunicarà les dades a les autoritats públiques competents sempre que sigui requerit segons les disposicions legals.

El propietari de les dades personals és responsable, en tot moment, de l'exactitud, vigència autenticitat i pertinència de les dades proporcionades.

La discriminació lingüística a la justícia

A Bèlgica i al Canadà els jutjats funcionen en les llengües pròpies de cada territori. Al Canadà tots els tribunals federals poden treballar en anglès o en francès. A la regió belga bilingüe de Brussel·les hi ha tribunals en francès i altres en neerlandès per garantir els drets lingüístics. A més, els ciutadans de tot l’Estat poden demanar el trasllat de les causes a un tribunal que parli en la seva llengua.

A Espanya, els jutges només han de saber espanyol, treballin on treballin. Altrament, no es garanteix als ciutadans el dret de poder tramitar els procediments en català allà on és oficial i, a més, si les sentències o els procediments estan escrits en aquesta llengua, qualsevol part té dret d’anul·lar-ne l’efecte fins que es tradueixin.

Aquesta situació esperpèntica fa que el dret formal de parlar català sigui un paper mullat: molts catalanoparlants creuen que parlar la seva llengua els perjudicarà i si, malgrat això, la fan servir, pateixen discriminacions, ja sigui de manera subtil (suggeriments) o explícita (ordres il·legals, vexacions, amenaces).

Ja n'hi ha prou!

Denunciem aquest estat de discriminació lingüística! Signa el pla de xoc de mesures contra les discriminacions i la impunitat i reclamem als governs que les apliquin per posar fi a aquesta situació.

SIGNA LA PETICIÓ

Cronologia de les discriminacions lingüístiques a la justícia

La Plataforma per la Llengua atén anualment incomptables denúncies per discriminacions lingüístiques pel fet de parlar o treballar en català als tribunals i n’assessora les víctimes. A continuació presentem alguns exemples de discriminacions als tribunals i registres durant la darrera dècada.

Com hem d’aturar la discriminació lingüística a la justícia?

Enviem milers de cartes als governs català, valencià, balear i aragonès, i també al govern espanyol, amb les mesures del pla de xoc per aturar la discriminació i la impunitat de qui discrimina. Omple el formulari i signa la petició:

Introdueix tots els camps obligatoris

Introdueix una direcció de correu vàlida

Has d’acceptar la política de privacitat.

Ho sentim, ja existeix un usuari amb aquest email

Signatura registrada correctament! Moltes gràcies!

* Aquests camps són obligatoris
He llegit i accepto la política de privacitat i l'avís legal*

Les dades personals que ens faciliteu a través d'aquest formulari seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA.

Així mateix, podrem comunicar-nos amb vós per via electrònica o telefònica, basant-nos en l'interès legítim de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, per comunicar-vos informació sobre novetats, activitats, campanyes o actes organitzats per PLATAFORMA PER LA LLENGUA, i altres comunicacions que puguin resultar del vostre interès.

En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers sense el vostre consentiment previ.

El període de conservació de les dades serà el necessari per al manteniment de la relació i un màxim de 5 anys un cop finalitzada.

Durant la vostra relació amb l'entitat, i estrictament per a la gestió de les vostres dades personals, PLATAFORMA PER LA LLENGUA podrà emprar programari per desar-les als EUA. Aquesta transferència està emparada en l'escut de privacitat UE-EUA.

Des de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, complim amb totes les garanties legals establertes per a protegir la privacitat de les vostres dades personals.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si escau, el dret de portabilitat i de limitació del tractament, recollits al RGPD (UE) 216/679, dirigint-vos a: carrer de Sant Honorat, 7, principal 1a 08002 de Barcelona o mitjançant correu electrònic a dades@plataforma-llengua.cat.

En qualsevol cas, podreu dirigir-vos a l'autoritat de protecció de dades (www.agpd.es) per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels vostres drets.

CARTA

Al Cap d’aquest Govern,

Us adrecem aquesta carta per tal de demanar solucions a un problema que fa massa temps que dura. Es tracta de les reiterades discriminacions que es produeixen a les administracions per part de servidors públics a ciutadans que s’hi dirigeixen en català. A la Plataforma per la Llengua han recollit, des de l’any 2007, més de 150 casos de discriminacions lingüístiques a les administracions públiques que han catalogat com a greus, pel fet que el ciutadà s’ha quedat sense la possibilitat de fer el tràmit o la gestió o perquè ha estat vexat o agredit. Aquestes agressions només són la part més coneguda d’un problema molt més gran, ja que moltes discriminacions no es denuncien o no s’arriben a produir perquè els parlants renuncien als seus drets lingüístics per evitar patir situacions d’aquesta mena.

Sabem quins factors causen aquestes deficiències en l’atenció: l’Estat només s’identifica amb una llengua, fet que genera un descuit generalitzat en prestar els serveis en català; els treballadors públics estatals no han de conèixer cap altra llengua que l’espanyol per atendre la ciutadania; a més, una part important del funcionariat manté postures nacionalistes que no han trencat amb el monolingüisme franquista i és conscient que les discriminacions lingüístiques gaudeixen d’impunitat. Ja n’hi ha prou!

No garantir l’atenció en una llengua oficial és una infracció de l’article 54.11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que indica que els servidors públics «Han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori». A més, el fet de mantenir determinades comunitats lingüístiques sotmeses a aquesta pràctica habitual que no pateixen altres comunitats és un obstacle a la cohesió social que la nostra societat no es pot permetre.

És per això que demanem mesures urgents per a evitar que aquestes discriminacions es continuïn produint. Cada Govern rebrà les mesures que li sol·licitem, però és important destacar que sense l’acció de tots els poders públics no podrem posar fi a aquesta discriminació. És per això que demanem:

  • Igualtat de drets: modificació de la Constitució espanyola per fer que el català també sigui llengua oficial de l’Estat i s’equiparin els drets dels parlants de les diferents llengües de l’Estat.
  • El servidor públic ha de dominar la llengua o llengües oficials: reforma del mecanisme de selecció dels servidors públics per garantir que tot aquell qui treballi en territoris on el català és llengua autòctona pugui atendre en català els ciutadans.
  • Fi de la impunitat: convé assegurar el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística i sancionar els servidors públics que el vulnerin.
  • Informació visible als equipaments públics: campanyes informatives dels drets lingüístics, amb cartells i informació visible, especialment en els llocs on es registren discriminacions: comissaries, jutjats i centres de salut.
  • Prou odi: reforma del Codi Penal que inclogui com a agreujants dels delictes el fet d’haver-los comès amb motivació d’odi als parlants de les diferents llengües d’Espanya o d’oposició al seu dret de parlar-les en públic. Convé investigar les actituds d’odi que pateixen molts ciutadans d’aquest Estat per parlar la seva llengua.
  • Atenció escrita: que tots els serveis de l’Administració pública per als ciutadans dels territoris de parla catalana s’ofereixin en català, ja sigui per la via electrònica o presencial i independentment que l’òrgan administratiu tingui seu o no al territori.
  • Lleis autonòmiques contra la discriminació: que estableixin un règim d’infraccions i sancions administratives a la discriminació lingüística.
  • Assistència jurídica a les víctimes, completa i gratuïta.
  • A la Franja, a més: en la línia de les darreres recomanacions del Consell de Ministres del Consell d’Europa, convé que el català sigui oficial a les comarques catalanoparlants de l’Aragó. Cal estendre la protecció dels drets lingüístics de manera efectiva als parlants de català de la Franja.

Per tot això, m’he adherit a la campanya de la Plataforma per la Llengua «Ja n’hi ha prou!», que reclama posar fi a les discriminacions lingüístiques.

Desitjant que els meus comentaris us ajudin a considerar d’adoptar mesures urgents per acabar amb aquesta xacra, aprofito per saludar-vos cordialment.

X

GRÀCIES!

Amb tu, ja som 21380 persones
que hem signat per aturar les discriminacions lingüístiques.

Comparteix-ho a les xarxes socials i
ajuda'ns a tenir prou força per aconseguir
l'aplicació del pla de xoc.